Pomáháme vést školy

Podporujeme vytváření společných představ ředitelů, učitelů, rodičů i žáků o škole, která bude příjemným místem setkávání a učení.

Nabízíme možnosti, jak převést vize úspěšné školy do reality.


Vedeme školu v ZŠ Nová Říše

Aktuality

Vzdělávací akce a semináře

  • Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)
    Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. V návaznosti na současný vývoj proto vydává 2.…
  • Článek na Novinky.cz: Dobrodružné bludiště pro ředitele
    I v této nelehké době projekt SRP pracuje dál a podporuje ředitele a vedení škol. Přečtěte si článek na Novinky.cz http://bit.ly/novinky_cz_článek_říjen_Vedeme_školu „Problém není v tom, že by české školství…
  • Vychází nový Newsletter projektu SRP
    Dozvíte se o benchlearningu, který bude v projektu SRP realizován od září 2020 do června 2021 a jak na něj. Podíváme se na aktivity center podpory. Naleznete zde…